bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 17

A tři sta pavéz z taženého zlata, tři libry zlata dal na každou pavézu. I složil je král v domě lesu Libánského.