bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 20

A dvanácte lvů stálo tu na šesti stupních s obou stran. Nebylo nic takového učiněno v žádných královstvích.