bible
bible

První Kniha Královská kapitola 10 verš 23

I zveleben jest král Šalomoun nad všecky krále zemské v bohatství a v moudrosti.