bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 12

I stalo se, když uslyšel tu řeč, (nebo pil on i králové v staních), že řekl služebníkům svým: Přitrhněte. I přitrhli k městu.