bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 16

I vytáhli o poledni. Benadad pak pil a ožral se v staních, on i třidceti a dva králové pomocníci jeho.