bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 2

I poslal posly k Achabovi králi Izraelskému do města,