bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 20

A porazili jeden každý muže svého, tak že utíkali Syrští, Izraelští pak honili je. Ale Benadad král Syrský utekl na koni s jízdnými.