bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 24

Protož učiň toto: Odbuď těch králů, jednoho každého z místa jeho, a postav vývody místo nich.