bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 26

I stalo se po roce, že sečtl Benadad Syrské a vytáhl do Afeku, aby bojoval proti Izraelovi.