bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 38

I odšed prorok ten, postavil se králi v cestě, a změnil se, zavěsiv sobě oči.