bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 41

Tedy rychle odhradil tvář svou, a poznal ho král Izraelský, že by z proroků byl.