bible
bible

První Kniha Královská kapitola 20 verš 43

Protož odjel král Izraelský do domu svého, smutný jsa a hněvaje se, a přišel do Samaří.