bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 19

Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.