bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 29

Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,