bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 3

Enoch, Matuzalém, Lámech,