bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 31

Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.