bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 33

Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.