bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 42

Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.