bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 47

A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.