bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 50

A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.