bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 51

A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,