bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 53

Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,