bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 54

Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.