bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 6

Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.