bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 1 verš 9

A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.