bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 10

Mismanna čtvrtý, Jeremiáš pátý,