bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 16

Přišli také někteří z synů Beniaminových a Judových k pevnosti Davidově.