bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 2

Nosíce lučiště, a bojujíce pravicí i levicí kamením i střelami z lučiště, a byli z bratří Saulových, z pokolení Beniaminova: