bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 21

Ti také pomáhali Davidovi s houfy jeho; nebo udatní byli všickni, pročež byli knížaty v jeho vojště.