bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 22

Anobrž každého dne přibývalo jich Davidovi ku pomoci, až bylo vojsko veliké, jako vojsko Boží.