bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 25

Z synů Simeonových, udatných mužů k boji, sedm tisíc a sto.