bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 26

Z synů Léví čtyři tisíce a šest set.