bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 28

A Sádoch mládenec rek udatný, a z domu otce jeho knížat dvamecítma.