bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 3

Kníže Achiezer a Joas, synové Semmaa Gabatského, a Jeziel a Felet, synové Azmavetovi, Beracha, a Jéhu Anatotský,