bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 31

Z polovice pak pokolení Manassesova osmnáct tisíc, kteříž vyčteni byli ze jména, aby přišli a ustanovili Davida za krále.