bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 35

Z pokolení Dan, způsobných k boji, osm a dvadceti tisíc a šest set.