bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 36

A z pokolení Asserova, kteříž způsobní byli k boji, a umělí v šikování se k bitvě, čtyřidceti tisíc.