bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 5

A Eluzai, Jerimot, Bealiáš, Semariáš, a Sefatiáš Charufský,