bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 6

Elkána, Isiáš, Azareel, Joezer a Jasobam, Chorejští,