bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 12 verš 9

Ezer první, Abdiáš druhý, Eliab třetí,