bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 1

A když přinesli truhlu Boží a postavili ji u prostřed stánku, kterýž jí byl rozbil David, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.