bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 11

Hledejte Hospodina i síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně.