bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 13

Ó símě Izraele, služebníka jeho, ó synové Jákobovi, vyvolení jeho,