bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 16

Kterouž učinil s Abrahamem, a na přísahu jeho Izákovi.