bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 19

Ačkoli vás byl malý počet, a maličko byli jste v ní pohostinu.