bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 20

A přecházeli od národu do národu, a z království k jinému lidu.