bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 21

Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka: