bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 22

Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého.