bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 27

Sláva a jasnost před ním, síla a veselé na místě jeho.