bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 28

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu i moc.